Sök i våra guider och i svaren
på de vanligaste frågorna

Versionshistorik på journalnotater

Når et eksisterende notat i kundejournalen opdateres, gemmes den gamle version i versionshistorikken for notatet, så ændringer kan spores tilbage til notatets oprettelse.


Versionshistorikken kan åbnes på hvert enkelt notat i journalen:

I historikken fremgår dato for oprettelse på første version samt dato for opdatering på de efterfølgende versioner. Ligeledes fremgår den medarbejder, der har oprettet eller opdateret notatet.

Versionerne kan åbnes ved at klikke på linjerne i historikken, derved kan man se, hvordan notatet så ud oprindeligt (version 1) eller på et givet tidspunkt i historikken, hvis der er flere versioner: