Systemet växer i takt
med ditt företag

Solo Brons Silver Guld
Pris 149 SEK /MD 299 SEK /MD 399 SEK /MD 599 SEK /MD
Antal kalendrar * 1 Max 5 Max 10 Obegränsat
Antal bokningar Obegränsat Obegränsat Obegränsat Obegränsat
E-postpåminnelser
SMS-påminnelser **
Kunddatabas
Solo
149 SEK /md
Max 1 kalender
Brons
299 SEK /md
Max 5 kalendrar
Silver
399 SEK /md
Max 10 kalendrar
Guld
599 SEK /md
Obegränsat antal kalendrar
Är du redo att prova kalendern själv - utan förpliktelser? Prova gratis

* Du måste använda en kalender per medarbetare eller resurs som man ska kunna boka.
** SMS avräknas efter förbruk och köps i förskott, vilket gör att det aldrig kan uppstå överraskande räkningar. (89 öre/st.)