Sök i våra guider och i svaren
på de vanligaste frågorna

Tillægsservices

En tillægsservice er en service, der kan tilbydes som ekstra tilvalg til en anden service, når en kunde booker en aftale på bookingsiden.


En service skal være af en bestemt type for at kunne tilbydes som tillægsservice, enten "Tillægsservice" eller "Både normal og tillægsservice".


For at kunne tilbyde en service som tillægsservice til en anden service, skal servicen tilknyttes den primære service, som kunden booker en aftale på.

Forklaring til servicetyper

Normal:

  • Kunder kan booke en aftale på denne service type på bookingsiden.
  • Kan ikke tilbydes som tillægsservice til en anden service.
Eksempel: "Dameklip" er "Normal" service. Kunder kan booke en aftale til "Dameklip", men kunder kan ikke få tilbudt "Dameklip" som tillægsservice til fx "Herreklip".

Tillægsservice:

  • Kan tilbydes til kunder som tillægsservice til en anden service.
  • Kunder kan ikke booke en aftale på denne service type alene på bookingsiden.
Eksempel: "Hårvask" er en "Tillægsservice". Kunder kan ikke booke en aftale til "Hårvask" alene, men kunder kan få tilbudt "Hårvask" som tillægsservice til "Dameklip".

Både normal og tillægsservice:

  • Kunder kan booke en aftale på denne service type på bookingsiden.
  • Kan også tilbydes som tillægsservice til en anden service.
Eksempel: "Permanent" er "Både normal og tillægsservice". Kunder kan booke en aftale til "Permanent", men kunder kan også få tilbudt "Permanent" til som tillægsservice til "Dameklip".

Jeg har en eksisterende service, der også skal være tillægsservice

Hvis du har en service, der allerede er oprettet og som kunderne kan booke aftaler på, men som også skal kunne tilbydes som tillægsservice til andre services, så kan det lade sig gøre ved at ændre servicens type til "Både normal og tillægsservice".

Eksempel: "Permanent" er allerede oprettet som "Normal" service. Jeg vil gerne kunne tilbyde "Permanent" som tillægsservice til "Dameklip" også.
  1. Find og rediger servicen "Permanent". Skift typen til "Både normal og tillægsservice". Klik "Gem ændringer".
  2. Find og rediger servicen "Dameklip". På fanen "Tillægsservices" vælges "Permanent" i dropdown listen med tillægsservices. Klik "Gem ændringer"
  3. "Permanent" vil nu blive tilbudt som tillægsservice, når en kunde booker en aftale til "Dameklip" på bookingsiden.

Forskellig pris alt efter om servicen bookes som normal service eller vælges som tillægsservice

Hvis du har en service, der har en forskellig pris alt efter om kunderne booker en aftale på servicen eller vælger servicen som tillægsservice til en anden service, så skal du oprette 2 forskellige services med hver sin pris og type.