Sök i våra guider och i svaren
på de vanligaste frågorna

Starttidspunkter

Regler for starttidspunkter definerer, hvilke muligheder kunderne har mht. valg af tidspunkter, når de booker aftaler online på bookingsiden.


En konto har en generel regel for starttidspunkter, der gælder alle kalendere og services, hvis ikke der er oprettet specielle regler.


Ud over den generelle regel er det muligt at oprette en eller flere specielle regler, hvis der er behov for at definere specielle starttidspunkter for enkelte kalendere, services eller for en given periode.

Starttidspunkter

Opsætning af regler for starttidspunkter findes under "Indstillinger -> Online booking -> Starttidspunkter".

Man kan vælge at scrolle ned i menuen eller bruge søgefeltet som her:Mulighederne for starttidspunkter består af en række foruddefinerede regler samt en fleksibel mulighed, "På specifikke, angivne tidspunkter".


Foruddefinerede tidspunkter

De foruddefinerede regler for starttidspunkter omfatter:

 • Hvert 5. min (F.eks. 10:00, 10:05, 10:10, 10:15, 10:20 ...)
 • Hvert 10. min (F.eks. 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 10:40 ...)
 • Hvert kvarter (F.eks. 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00 ...)
 • Hvert 20. min (F.eks. 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20 ...)
 • Hver halve time (F.eks. 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 ...)
 • Hver time (F.eks. 10:00, 11:00, 12:00 ...)
 • Hver time, men kun startende på minuttallet 15 (F.eks. 10:15, 11:15, 12:15 ...)
 • Hver time, men kun startende på minuttallet 30 (F.eks. 10:30, 11:30, 12:30 ...)
 • Hver time, men kun startende på minuttallet 45 (F.eks. 10:45, 11:45, 12:45 ...)


Specifikke tidspunkter

Den fleksible mulighed "På specifikke, angivne tidspunkter" giver mulighed for selv at vælge helt konkrete tidspunkter og endda udelukke enkelte ugedage, hvis starttidspunkterne ikke er de samme på alle ugens dage.


Eftersom de tidspunkter, der skal indgå i reglen, er helt valgfri, skal disse derfor indtastes manuelt.


For at angive specifikke, angivne tidspunkter gøres følgende:


 1. Vælg "På specifikke, angivne tidspunkter" ud for "Starttidspunkt"
 2. Tilføj de tidspunkter i løbet af en dag, der skal være mulige for kunderne at vælge. Alle relevante tidspunkter for alle ugedage i ugen skal tilføjes. Hvis et tidspunkt ikke er relevant en en eller flere ugedage fravælges det (se pkt. 3).
 3. Angiv for hver dag i ugen, om det på de enkelte tidspunkter skal være mulige for kunderne at vælge på den pågældende ugedag.

I ovenstående eksempel vil det være muligt for kunderne at vælge kl. 13:30 om lørdagen, men ikke nogen tider om formiddagen. Onsdag vil det ikke være muligt at vælge tider kl. 08:00 og kl. 09:30.


Hvis et starttidspunkt kun er relevant på en enkelt ugedag, så skal det således tilføjes reglen - der skal blot vælges "NEJ" ud for alle de ugedage, hvor tidspunktet ikke kan vælges af kunderne.


I nedenstående eksempel er det muligt for kunderne at vælge lige timetal kl. 08:00, 10:00 osv. fra mandag, tirsdag og onsdag, mens det torsdag og fredag i stedet er muligt at vælge ulige timetal kl. 09:00, 11:00 osv.:

Specielle regler

Specielle regler for starttidspunkter kan målrettes mod specifikke kalendere (hvis man har mere end én kalender), services eller gøres periodebestemt.


Mulighederne mht. starttidspunkter for de specielle regler er de samme som nævnt ovenfor under punktet "Starttidspunkter".


Kalendere

For at målrette en speciel regel mod en eller flere kalendere, vælges "Kun valgte" ud for "Speciel regel for" i rubrikken "Kalendere", og derefter vælges "JA" i kolonnen "Inkluderet?" ud for de kalendere, reglen skal gælde for:

VIGTIGT! Hvis man tilføjer en kalender til flere regler, der gælder på samme tidspunkt, så vil kun den "første og bedste" regel for kalenderen være gældende.Services

For at målrette en speciel regel mod en eller flere services, vælges "Kun valgte" ud for "Speciel regel for" i rubrikken "Services", og derefter vælges "JA" i kolonnen "Inkluderet?" ud for de services, reglen skal gælde for:

VIGTIGT! Hvis man tilføjer en service til flere regler, der gælder på samme tidspunkt, så vil kun den "første og bedste" regel for servicen være gældende.Perioder

Som udgangspunkt er en speciel regel for starttidspunkter ikke periodeafgrænset, men det er muligt at angive en periode, som man ønsker reglen skal gælde for.


Det kan fx være, hvis man har behov for at have andre starttidspunkter fra en bestemt dato, fordi man ændrer åbningstider, ændrer sine arbejdsdage i en ferieperiode eller lignende tilfælde.


Mulighederne for at angive perioder omfatter:

 • Ikke periodeafgrænset. Gælder altid.
 • Periode med startdato som aldrig udløber.
 • Periode med slutdato.
 • Periode med både start- og slutdato.

Hvis en regel har en periode med kun startdato, så træder reglen i kraft på den dato, man har angivet. Da der ikke er nogen slutdato vil reglen således gælde på ubestemt tid.


Hvis en regel har en periode med kun slutdato, så træder reglen i kraft på oprettelsestidspunktet, og den sidste dag reglen er gældende, er på den valgte slutdato.


Hvis en regel har angivet en periode med både startdato og slutdato, så træder reglen i kraft på den valgte startdato, og den sidste dag reglen er gældende, er på den valgte slutdato.