Sök i våra guider och i svaren
på de vanligaste frågorna

Servicemeddelelser

Servicemeddelelser kan bruges til at sende en besked, enten via email eller sms, til alle kunder med en aftale eller holddeltagelse indenfor en bestemt periode. Det kan målrettes alle kunder eller på en udvalgt kalender.

Det kan bruges til at informere om f.eks. sygdom eller andre generelle meddelelser, som kunderne skal være opmærksomme på i forbindelse med deres aftale.


Det er meget vigtigt, at disse meddelelser kun benyttes til at sende information vedrørende kundens aktuelle aftale, og altså ikke benyttes til nogen form for markedsføring eller opfordring til køb, da det i så fald vil være i strid med markedsføringsloven.


Funktionen findes på kalenderen under "... Mere" knappen. Se dette billede:

Vælg modtagere

For at finde den gruppe af kunder som beskeden skal sendes til, vælges en start- og slutdato samt om det skal gælde for kunder i alle kalendere eller blot kunderne fra én specifik kalender. Hvis f.eks. en medarbejder er syg, og der skal sendes en besked til medarbejderens kunder for en bestemt dag, så vælges datoen i både start- og slutdato og under kalender vælges medarbejderens kalender. I format vælges om der skal sendes email eller sms.

Skriv besked - og brug af variable

Når du skriver din besked til kunderne, så kan du bruge variable til at gøre beskeden individuel til hver kunde. Det er en god idé at inkludere aftalens dato og tidspunkt i beskeden, så kunden ikke er i tvivl om hvilken aftale det omhandler.

Der kan benyttes variable som [CustomerName], [CustomerFirstName], [Date], [Time], [Calendar], [ServiceOrClass] til at indsætte henholdsvis kundens navn, aftalens dato, aftalens tidspunkt, navn på kalender og navnet på service/hold som kunden har tid til.

Brug skabeloner for nemt at genbruge beskeder

Hvis du har brug for at sende den samme besked igen, så kan du med fordel oprette en skabelon til det under "Indstillinger - Beskeder - Skabeloner", så du ikke skal skrive den hver gang, men blot vælge den fra listen af skabeloner.

Når du opretter en skabelon til dette, så skal det være af typen "Servicemeddelelse".