Sök i våra guider och i svaren
på de vanligaste frågorna

Samtykke til behandling af personoplysninger

Når man som virksomhed behandler personoplysninger, skal man have et lovmæssigt gyldigt grundlag. Et af disse grundlag kan være samtykke, men du bør undersøge om det er nødvendigt i dit tilfælde.


Der findes andre grundlag for behandling af personoplysninger.


Du kan se de forskellige grundlag hos PrivacyKompasset, som er information udgivet af Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen i fællesskab.

Opsætning af modulet

Aktivering af modulet sker under "Indstillinger -> Udvidelser -> Moduler", hvor du skal klikke på "Aktiver" knappen på samtykkemodulet.


Når du aktiverer modulet skal du først indtaste den samtykkeerklæring, som kunderne skal acceptere når de giver samtykke. Vær opmærksom på at indholdet i dit samtykke lever op til kravene, for at være gyldigt i forhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR).


Du skal blandt andet informere kunden om dit firmas identitet, hvilke personoplysninger der behandles og hvorfor, samt at samtykket kan trækkes tilbage.


Se alle kravene her hos PrivacyKompasset.

Samtykke på bookingsiden

Når dine kunder besøger din bookingside, så vil de under indtastning af deres personoplysninger bliver præsenteret for samtykke, som de skal acceptere ved afkrydsning.

Registrering af samtykke på kundekortet

Som medarbejder kan man på kundekortet se, hvis en kunde mangler at give samtykke.


Dette kan være tilfældet, hvis kunden f.eks. er oprettet før modulet blev aktiveret eller hvis kunden ringer og bestiller sin aftale, og dermed bliver oprettet af medarbejderen.


Dette vises med en advarsel på både kunde- og aftalekortet. Eksempel fra kundekortet:

Når kunden møder op til sin aftale, kan medarbejderen klikke på "Registrer samtykke" og præsentere kunden for samtykkeerklæringen. Kunden kan nu læse og give sit samtykke.

Herefter er samtykket registreret.

Udsendelse af mail til registrering af samtykke

Det er muligt at sende en samlet informationsmail ud til alle kunder, som mangler at give samtykke. Denne mail indeholder et link til bookingsiden, hvor kunderne kan læse og afgive deres samtykke.


Dette gøres ved indstillinger for modulet:

Til dette benyttes systemet til nyhedsbreve, men med den lille forskel, at der her tillades at sende ud til kunder, som ikke nødvendigvis har accepteret at modtage nyhedsbreve.


Derfor må denne funktion udelukkende bruges til information om og indhentelse af samtykke.