Sök i våra guider och i svaren
på de vanligaste frågorna

Google maps

Det er muligt at tilføje kort, som viser et Google Maps kort i højresiden på bookingsiden.


Kort redigeres under menupunktet "Indstillinger -> Online booking -> Layout".

Man kan vælge at scrolle ned i menuen eller bruge søgefeltet som her:

Her vælges "Kort" i bunden af siden:

Kort indstillinger

Der er forskellige indstillinger, som man kan benytte til kort:

  • Adresse (kort) er selve den adresse som Google Maps skal slå op og vise.
  • Markør tekst viser en "taleboble" på kortet med den indtastede tekst - "taleboblen" peger på adressen på kortet.
  • Zoom afgør hvor stort et udsnit af nærområdet man kan se og hvor mange detaljer, der kan ses (vejnavne mv.)
  • Vis firmanavne afgør om Google Maps viser små labels med firmanavne på kortet

Preview

Det lille preview på et kort til højre opdateres efterhånden som man ændrer indstillingerne, så det er muligt at se, hvordan ændrede indstillinger har indflydelse på et kort.


Klik evt. på kortet for at få det til at opdatere previewet.

Indstillingerne gemmes dog først, når man klikker "Gem ændringer".


Bemærk!

Hele højresiden - og dermed kort - vises ikke, hvis man har valgt layout typen "Micro" under "Online booking -> Layout".


Det er muligt at tilføje flere kort, dette gøres ved at klikke på "Tilføj kort", hvorefter en ny blok med felter til kort vises. Der kan tilføjes op til 3 kort i alt.