Sök i våra guider och i svaren
på de vanligaste frågorna

Blokering af kunde

Denne vejledning omhandler muligheden for at blokere en kunde fra at booke aftaler eller begrænse antallet af fremtidige aftaler, som en kunde må have.


Hvis du har brug for at ændre den generelle indstilling for hvor mange fremtidige aftaler, kunder må have, skal du i stedet bruge vejledning om begrænsning af antal fremtidige aftaler for kunder.

Generelt

Hvis man vil forhindre at en kunde booker aftaler, fordi kunden måske bare udebliver, så kan man blokere kunden fra at booke aftaler online.


Hvis man bare vil forhindre, at en enkelt kunde booker en masse aftaler på samme tid, fordi kunden måske reserverer mange tider med henblik på at aflyse alle tider på nær en enkelt og dermed i en periode optager uhensigtsmæssigt meget plads i kalenderen, så kan man begrænse antallet af fremtidige aftaler, den enkelte kunde må have.


Bemærk, at denne indstilling på kundekortet vil overstyre den generelle indstilling, som gælder for alle kunder (jf. ovenstående link til vejledning om den generelle begrænsning), så indstillingen på den enkelte kunde har med andre ord altid første prioritet.

Hvordan blokerer jeg en kunde fra at booke aftaler?

Hvis man vil blokere en kunde fra at booke aftaler, skal man sætte det maksimale antal tilladte fremtidige aftaler til "0 (kunden er blokeret)" i "Max aftaler" feltet på kundekortet:

Hvis en kunde står som blokeret, vil kunden få en besked på bookingsiden om, at man ikke kan oprette aftaler online:

Hvis man senere ønsker at fjerne blokeringen igen, skal man enten sætte antallet til det i stedet ønskede maksimum antal, kunden fremadrettet må have i "Max aftaler" eller sætte indstillingen til "Kunden følger den generelle indstilling".

Hvordan begrænser jeg antallet af fremtidige aftaler, en kunde må have?

Hvis man ønsker at begrænse antallet af fremtidige aftaler, en kunde må have, skal man sætte antallet til det ønskede antal i feltet "Max aftaler" på kundekortet - det samme felt som på eksemplet ovenfor under "Hvordan blokerer jeg en kunde fra at booke aftaler?".


Bemærk, at man både kan justere dette antal op og ned i forhold til, hvordan den generelle indstilling er sat under "Indstillinger -> Online booking -> Indstillinger -> Kunder -> Max aftaler" (klik evt. på linket øverst i denne vejledning for at læse om den generelle indstilling).


Hvis en kunde er sat til at have tilladt max 2 fremtidige aftaler og allerede har 2 planlagte aftaler (dvs. fremtidige), så vil kunden ved forsøg på at booke en ny aftale få en besked om, at vedkommende ikke kan booke flere aftaler før efter den næste aftale: